Vastaava mestari eli vastaava työnjohtaja valvoo että rakennusprojekti sujuu asianmukaisesti. Jos työmaalla vaaditaan rakennuslupa tai viranomaisen toimesta edellytetään valvontaa, on paikalla oltava vastaava mestari. Ilman hyväksyttyä vastaavaa mestaria ei töitä voida rakennustyömaalla aloittaa. Vastaava mestari tulee hyväksyä kunnan toimesta ja hänen tulee olla kokemukselta ja koulutukseltaan vastaavan mestarin rooliin soveltuva henkilö.

Pienrakennushankkeiden kohdalla esiintyy usein epäselvyyksiä siitä, tarvitaanko paikalle vastaava mestari vai ei. Vastaava mestari kantaa vastuun rakennushankkeesta joten kyseessä ei ole pelkästään nimellinen nimetys. Koska kyseessä ei ole vain nimellinen nimetys, edellytetään molemmilta osapuolilta asianmukaisten sopimusten laatimista ja allekirjoittamista. Kokenut vastaava mestari kantaa mukanaan kaikki tarvittavat dokumentit.

Milloin tarvitaan vastaava mestari?

Vastaava mestari olisi hyvä hankkia jo rakennusprojektin suunnitteluvaiheessa. Tämän ansiosta vastaava mestari on heti mukana projektissa ja pystyy suorittamaan paremmin oman tehtävänsä. Vastaavaa mestaria ei kannata siis lähteä etsimään vasta siinä vaiheessa kuin suunnitelmat on jo lukittu. Kuin vastaava mestari on kaikessa mukana, tuntee hän rakennusprojektin paremmin.

Toki myös rakennusprojektin pääsuunnittelija voi periaattessa olla vastaava mestari. Edellyttäen että hänellä on siis vaadittava pätevyys ja hyväksytty toimimaan vastaavana työnjohtajana.

Mistä vastaava mestari huolehtii?

  1. Ilmoittamisesta  rakennusvalvontaviranomaisille kuin rakentaminen aloitetaan.
  2. Siitä, että rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti noudattamalla siinä mainittuja, rakentamista koskevia määräyksiä.
  3. Mikäli rakennustyön aikana havaitaaan puutteita tai virheitä, ne hoidetaan asianmukaisella tavalla.
  4. Katselmukset jotka ovat määrätty tehtäväksi luvassa suoritetaan riittävän ajoissa. Myös muut tarkastukset ja toimenpiteet suoriteen niille asianmukaisissa työvaiheissa.
  5. Työmaalla on käytössä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirjat, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat.

Kuka voi olla vastaava mestari?

Jokaisen kunnan rakennustarkastajan tulee hyväksyä vastaava mestari. Ja kuntien pätevyysvaatimuksilla on eroja. Useimmiten vastaavalta työnjohtajalta kuitenkin vaaditaan tutkinto ja vuosien työkokemus.

Mikä tutkinto?

Tässä asiayhteydessä tutkinnolla tarkoitetaan rakennustekniikan insinööriä, rakennusmestari insinööriä tai korkeampaa rakennusalan tutkintoa. Tutustu tarkemmin oman kuntasi käytäntöihin ja vaatimuksiin ennen vastaavan työnjohtajan palkkaamista.

Ristiriitojen välttämiseksi kannattaa myös harkita sitä, että palkkaa vastaavan työnjohtajan joka ei ole sitoutunut toisiin hankkeisiin. Esimerkiksi jos palkkaat vastaavan työnjohtajan joka edustaa talotehdasta jolta valmistalo on ostettu kannattaa miettiä kuinka voimakkaasti tälläinen vastaava mestari ajaa juuri sinun etujasi. Tällöin kannattaa miettiä erillisen valvojan hankkimista. vastaava mestari ei mielellään olisi taloudellisesti sitoutunut hankkeen toiseen osapuoleen.

Pätevyydestä on myös määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sitä täydentävässä Ympäristöministeriön ohjeessa. Näin ollen vastaavaa työnjohtajaa edellytetään myös lain 122 §:n mukaan, jos työ edellyttää rakennuslupaa.

Omilla tiedoilla ja taidoilla sekä aktiivisuudellaan vastaava mestari vaikuttaa merkittävästi rakennustyön laatuun ja lopputulokseen.

Vastaava mestari hinta

Vastaavan mestarin hinta riippuu tietenkin aina paljon itse projektista. Hyvä ja ammattitaitoinen vastaava mestari kuitenkin maksaa itsensä takaisin. Omakotitalohankkeiden kokoisissa rakennusprojekteissa vastaavan työnjohtajan palkkaaminen maksaa 4000 – 6000 euroa. Mikäli vastaavan työnjohtajan palkka jää reilusti alle tämän kannattaa miettiä sitä, onko vastaava mestari valmis sitoutumaan projektiin riittävästi.

Hinnan lisäksi vastaavalta työnjohtajalta kannattaa tiedustella muita mahdollisia projekteja. Osa ammattimaisistakin työnjohtajista ottaa liian monta projektia kerrallaan valvottavaksi eikä pysty näin ollen sitoutumaan jokaiseen projektiin vaadittavalla tavalla. Aika ei yksinkertaisesti riitä useisiin kymmeniin projekteihin vaikka vastaava mestari olisikin ammatitaidoltaan pätevä.

Hinnan ja muiden rakennusprojektien lisäksi vastaavalta työnjohtajalta kannattaa pyytää muita suosituksia ja lisätietoja aikaisemmista projekteista. Miten ne ovat menneet ja mitä aikaisemmat vastaavan työnjohtajan palkanneet ovat sanoneet. Useimmiten hyvät vastaavat työnjohtajat ovat kysyttyjä sillä keikkaa riittää.

Jos haluat saada omalle rakennusprojektillesi tarjouksen, niin jätä tarjouspyyntö. Tarjouspyynnön jättäminen on ilmaista eikä velvoita sinua mihinkään.